ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เก็บ CPD ครบ..จบใน Package เดียว”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “เก็บ CPD ครบ..จบใน Package เดียว”


            “โครงการอบรมสัมมนากับสภาวิชาชีพบัญชี เก็บ CPD ครบ..จบ ใน Package เดียว” เป็นโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้เข้าอบรมในช่วง COVID-19 เพียงสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 ก็สามารถเลือกเข้าอบรมหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบใดก็ได้และที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้จัดการอบรมสัมมนา (ในราคาหลักสูตรไม่เกิน 2,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) ได้ตลอดปี 2565 ยกเว้นหลักสูตร e-learningสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
  • อำนวยความสะดวกและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเพียงสมัครและชำระค่าสมัครให้ครบถ้วนเพียงครั้งเดียว! ก็สามารถเลือกหลักสูตรเข้าอบรมที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบตามความต้องการได้
  • สามารถเก็บ CPD แบบเป็นทางการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเก็บ CPD ทางวิชาชีพบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี
  • สามารถเก็บ CPD ครบตามที่กฎหมายกำหนดใน Package เดียว ในราคาย่อมเยา
  • เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


มีให้เลือก 2 Package ดังนี้


การเข้าอบรมสัมมนาในโครงการดังกล่าวให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้สนใจดำเนินการ ดังนี้

  1. สมัครและชำระค่าสมัครให้ครบถ้วนเพียงครั้งเดียวในแต่ละ Package ภายในวันที่ 14 มกราคม - 31 มีนาคม 2565
  2. เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรมสัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันอบรมสัมมนา ทั้งนี้ เฉพาะหลักสูตรที่จัดอบรมสัมมนาในปี 2565 เท่านั้น


หมายเหตุ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ ดังนี้

  • เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก วันและเวลา หลักสูตร โครงการ ได้
  • ให้ผู้ที่สมัครและชำระค่าสมัครครบถ้วนและเลือกหลักสูตรภายในกำหนดเวลา ตาม 1. และ 2. เท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าอบรมสัมมนาได้
  • ไม่คืนเงินทุกกรณี

สนใจสมัครได้ที่ https://formfaca.de/sm/bbmbqtwcL
หรือ Scan QR Code
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 685 2500 ต่อ 2572, 2555-2559, 2504, 2508-2510
e-Mail: training@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
13 ม.ค. 2565 16:07:21
 5322
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์