• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 10 จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน Accounting Transformation to Digital Economy ณ อาคาร Shared Services Center : CPF

ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 10 จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน Accounting Transformation to Digital Economy ณ อาคาร Shared Services Center : CPF

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 10 จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน Accounting Transformation to Digital Economy ณ อาคาร Shared Services Center : CPF

ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 10 จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน Accounting Transformation to Digital Economy ณ อาคาร Shared Services Center : CPF          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 10 จัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงานด้าน Accounting Transformation to Digital Economy ณ อาคาร Shared Services Center : CPF โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสันติ วิทยาพิภพสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีการเงิน ร่วมด้วยทีมงานหลากหลายท่าน เป็นผู้บรรยายและนำเดินชมภาพรวมของในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงของยุคดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี อาทิ การทำงานด้าน P2P, O2C และ Dashboard ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้บริหาร ในการศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในองค์กรของตนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
25 ก.ค. 2565 14:23:41
 340
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์