Update!! โปรแกรม Audit Sampling Version 1.0.2

Update!! โปรแกรม Audit Sampling Version 1.0.2



          คณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ซับซ้อน ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ขอประกาศใช้งานโปรแกรม Audit Sampling version 1.0.2 โดยมีการแก้ไขโปรแกรมดังนี้
  • แก้ไขปัญหาการทำงานของฟังก์ชันการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบตามที่ผู้ใช้งานแจ้งมา 
  • แก้ไขสูตรการคำนวณ มูลค่าประชากรหลังหักรายการหลัก ที่ sheet MUS Evaluation (ทุกประเภทการเลือกแบบ MUS) 
          พร้อมนี้คณะทำงานฯ ได้แก้ไขคู่มือการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
          ผู้สอบบัญชีที่ต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ และคู่มือการใช้งานฉบับแก้ไขได้ที่ Click
โพสต์เมื่อ :
25 พ.ค. 2566 14:23:54
 1402
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์