เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2566 ครั้งที่ 3

เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2566 ครั้งที่ 3
          สภาวิชาชีพบัญชี ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ Tfac Open House เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้านบัญชี รวมถึงการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล 

  ครั้งที่ 3/2566   วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566
  เวลา 09.00-12.00 น.

  ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดชอาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 (อโศก)


          มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและแนบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail : cpd@tfac.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม คุณสุคนธ์ทิพย์ แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02-685-2531 หรือ 099-621-1214

รับจำนวนจำกัด
          ขอสงวนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่เอกสารครบถ้วนและตามลำดับของการรับแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กำหนดการ Click
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Click
  • แบบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษา Click


ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม !! ท่านสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการ TFAC Open House ครั้งที่ 4 (รูปแบบออนไลน์)
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tfac.or.th หรือสื่อออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

โพสต์เมื่อ :
25 พ.ค. 2566 10:00:35
 1007
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์