"Market Place" Place for Professional Firm

"Market Place" Place for Professional Firmข่าวดี สำหรับสำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี (เฉพาะนิติบุคคลตามมาตรา 11)**
          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเปิดพื้นที่บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้กับสำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี (สำนักงาน) เพื่อใช้เป็น Market place ในการประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลการติดต่อของสำนักงาน” (ยกตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
สถานที่ประกอบการ เป็นต้น) ให้กับบรรดาผู้ประกอบการสำหรับการเข้ามาเลือกว่าจ้างงานการบริการวิชาชีพบัญชีของสำนักงาน และเป็นการช่วยให้สำนักงานมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
          โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกว่าจ้างสำนักงานที่มีความเหมาะสมตามขนาดกิจการ สถานที่ประกอบการ หรือประเภทของงานการบริการของสำนักงาน นอกจากนี้เอง ผู้ประกอบการจะได้รับความเชื่อมั่นถึงการมีอยู่ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานที่ว่าจ้างได้อีกด้วย
          ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานทำบัญชี และ/หรือ สำนักงานสอบบัญชี ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโครงการ Market place ได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Line@ / Facebook หรืออีเมลของสำนักงานที่ให้ไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี แล้วเตรียมพบกันเร็ว ๆ นี้นะครับ

**เงื่อนไขโครงการ: สำนักงานที่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 อย่างครบถ้วน และประสงค์เปิดเผยข้อมูลการติดต่อสามารถศึกษารายละเอียดของข้อกำหนดและสิ่งที่สำนักงานต้องปฏิบัติ
📌 ได้ที่ >> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66930
โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2566 10:39:45
 802
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์