สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมงาน “SEC Capital Market Symposium 2023”

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมงาน “SEC Capital Market Symposium 2023”          เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นายทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2023” ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยด้านตลาดทุนและให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของงานวิจัยที่มีต่อการดำเนินนโยบายตลาดทุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา
          ภายในงานได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษเรื่องอนาคตตลาดทุนไทยกับการเคลื่อนย้ายทุนในกระแสการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่านมาร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ อาทิ เช่น การเสวนา “บทบาทของนวัตกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย” Perspective session “โอกาสและความท้าทายของ Fintech Startup ในการเข้าถึงตลาดทุนไทย” การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “To break or not to break: Evidence from price discovery process of Thai stocks during the pre-opening of each trading session” เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2566 11:31:28
 427
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์