• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสำหรับสมาชิกสามัญที่ต้องการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสำหรับสมาชิกสามัญที่ต้องการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสำหรับสมาชิกสามัญที่ต้องการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสำหรับสมาชิกสามัญที่ต้องการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง          📣ระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสำหรับสมาชิกสามัญที่ต้องการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

🟠สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากรและกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

🗓ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
⏰เวลา 08.00 - 11.00 น. (ลงทะเบียน 08.00 - 09.00 น.)
🏢ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

💻สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่

👉https://eservice.tfac.or.th/egm_registration/

🙋‍♀️🙋‍♂️สมาชิกสามัญที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้

☑ต้องเป็นสมาชิกสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น (หมายถึงต้องได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ก่อนหรือในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566)
☑ต้องแสดง“บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “บัตรแสดงตนอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่” เพื่อใช้ในการแสดงตนและเป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

🚶ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถ ณ สภาวิชาชีพบัญชีมีพื้นที่จำกัด ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

🚈รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศกใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

🚈รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่หนังสือเชิญประชุม 👉https://www.tfac.or.th/upload/9414/Tgm6sxIGtc.pdf
โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2566 14:02:54
 392
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์