ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  33 (1/2559)  Click
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 33 (1/2559) Click

กำหนดการทดสอบ :

วันทดสอบ วิชา
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
สอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
สอบบัญชี 2
โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 16:24:37
 1468
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์