พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SMEs & Start-up

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SMEs & Start-up

            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. มีพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมซึ่งคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมลงนามกับตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
            บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจเพื่อสังคมและระบบเศรษฐกิจฐานราก ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 16:17:12
 967
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์