การนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter - KAM)

การนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter - KAM)

            IAASB เผยแพร่ Auditor Reporting Toolkit – KAM Overview และ Auditor Reporting – illustrative Key Audit Matters ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter - KAM) และวิธีการที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการระบุ KAM รวมถึงการนำเสนอ KAM ว่าผู้สอบบัญชีควรระบุเนื้อหามากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งมีตัวอย่างการนำเสนอ KAM อีกด้วย 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
  • Auditor Reporting Toolkit – KAM Overview Click
  • Auditor Reporting – illustrative Key Audit Matters Click

            นอกจากนี้ยังได้เรียบเรียงบทความเป็นภาษาไทยและเผยแพร่ไว้ใน FAP Newsletter ฉบับที่ 38 ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Click 

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 15:02:23
 6703
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์