เกษตรศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

เกษตรศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

            วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 Thailand Accounting Challenge 2019 โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับจำนวนทั้งสิ้น 141 ทีมจาก 75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขันมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ร่วม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          สภาวิชาชีพบัญชี ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะและได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณน้องๆ นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกทีม จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้เกิดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีในการจัดงานครั้งต่อไป

  • ภาพบรรยากาศการแข่งขัน Click
โพสต์เมื่อ :
26 ม.ค. 2562 18:04:08
 3222
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์