เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (2 อัตรา )

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (2 อัตรา )

คุณสมบัติทั่วไป : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขานิติศาสตร์
      - ไม่จำกัดอายุ
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
      - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
      - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำบัญชี / สอบบัญชี
      - สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเขียนรายงาน
      - ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อหน้าที่ รักษาความลับ และซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้
      - ใส่ใจศึกษาหาความรู้ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
      - สามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
      - หากมีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ลำดับ รายละเอียดงาน
1 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
2 รวบรวม พิจารณา ข้อมูล
3 จัดงานเกี่ยวกับการประชุม 
4 ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
22 ก.พ. 2562 13:09:28
 5235
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์