ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 1 และมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 1 และมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2

          ตามที่ IAASB ได้ประกาศร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) - Quality Management for an Audit of Financial Statements ร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 1 - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements และร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 2 - Engagement Quality Reviews ซึ่ง IAASB ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ IFAC เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หลังจากที่ได้รับความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว IAASB คาดว่ามาตรฐานฉบับปรับปรุงจะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2563

          ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา Exposure draft ของ มาตรฐานทั้งสามฉบับ ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1. ISA 220 >>  http://bit.ly/2YaN8cU

2. ISQM 1 >>  http://bit.ly/2VMwEtN

3. ISQM 2 >>  http://bit.ly/2J56pc2

          ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานทั้ง 3 ฉบับ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และส่งมาที่ auditing@tfac.or.th โดยฝ่ายวิชาการจะรวบรวมความคิดเห็นเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนำมติของคณะกรรมการฯ ส่ง comment ไปยัง IAASB ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ค. 2562 18:08:18
 3938
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์