สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี TFAC Conference 2019 “Future of Finance – Digital disruption”

สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี TFAC Conference 2019 “Future of Finance – Digital disruption”

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดสัมมนา TFAC Conference 2019 : “Future of Finance – Digital disruption” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ต่อด้วยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Mr.Thivanka Rangala FCMA, CPA Australia, CFO ของกลุ่มบริษัท Edotco ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้แทนจาก Big 4 ที่มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การนำเทคโนโลยี
มาใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ผ่านหัวข้อสัมมนา 4 Section ได้แก่ Future of Finance by CIMA, DigitalTransformation of Regulators, Digital Transformation of Auditors และ Transformative Accountantsนอกจากนั้น ภายในงานยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมจากหน่วยงานผู้สนับสนุนกว่า 10 บูธ

            สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานผู้สนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดงานทุกท่าน ที่ทำให้งานสัมมนา TFAC Conference 2019 ผ่านพ้นไปอย่างสำเร็จลุล่วง สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้อีกครั้ง และหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โพสต์เมื่อ :
30 ก.ย. 2562 14:58:01
 2326
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์