สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ CIMA จัด Dinner Talk : “Future of Finance”

สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ CIMA จัด Dinner Talk : “Future of Finance”           

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ร่วมกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) จัดสัมมนา Dinner Talk : “Future of Finance” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานได้รับเกียรติ กล่าวเปิดงานโดย นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร และ Irene Teng Executive Vice President - Glabal Market, CIMA และการบรรยายเรื่อง Future of Finance จาก Venkkat Ramanan Asia Pacific Regional Vice President CIMA และ คุณวรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนักเรียน CIMA ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการเตรียมตัวสอบ เพื่อขอรับวุฒิบัตร CGMA และเป็นสมาชิกของ CIMA โดยมี CFO ได้รับเชิญเข้าร่วมงานกว่า 30 คน อีกทั้งยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายและสร้างเครือข่ายของว่าที่ CGMA ของคนไทยในฐานะ CFO ผ่านโครงการ TFAC- CIMA CFO Program รุ่นที่ 1 อีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
2 ต.ค. 2562 13:01:58
 1825
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์