• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับโครงการที่นักบัญชีบริหารรุ่นใหม่รอคอย หลังจากที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 เพื่อที่จะก้าวไปอีกขั้นกับการเป็นนักบัญชีบริหารในระดับสากล

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับโครงการที่นักบัญชีบริหารรุ่นใหม่รอคอย หลังจากที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 เพื่อที่จะก้าวไปอีกขั้นกับการเป็นนักบัญชีบริหารในระดับสากล

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับโครงการที่นักบัญชีบริหารรุ่นใหม่รอคอย หลังจากที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 เพื่อที่จะก้าวไปอีกขั้นกับการเป็นนักบัญชีบริหารในระดับสากล

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับโครงการที่นักบัญชีบริหารรุ่นใหม่รอคอย หลังจากที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 เพื่อที่จะก้าวไปอีกขั้นกับการเป็นนักบัญชีบริหารในระดับสากล

            ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิเศษ!!! การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรระดับโลก "ด้านบัญชีบริหาร" สู่นักบัญชีบริหารระดับสากล กับโครงการ TFAC – CIMA Membership Program รุ่นที่ 2

            เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563 โดยกรอกข้อมูลที่ https://eservice.tfac.or.th/accounttraining/cimaproject และส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมดำเนินการยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ มาที่ sukanya.sa@tfac.or.th

 
            สอบถามเพิ่มเติมที่ส่วนงานเลขานุการวิชาชีพด้านอื่นๆ สุกัญญา โทร.02 685 2579 และ 084 129 0946 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tfac.or.th
Downlond Brochure Click

 

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ค. 2563 13:46:27
 4634
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์