เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานอบรม (3 อัตรา )

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานอบรม (3 อัตรา )

รับสมัครด่วน! 3 อัตรา

คุณสมบัติ :
 

1. ไม่จำกัดอายุ
2. การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ
3. มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ได้
8. มีความตั้งใจที่จะพัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
9. มีใจรักการบริการ


รายละเอียด ลักษณะและขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนงานอบรมประจำปี และงบประมาณ
2. จัดอบรมตามแผน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผล เสนอแนะข้อควรปรับปรุง
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
21 มี.ค. 2565 14:21:29
 1356
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์