โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)          สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำลังมองหาโอกาสของตนเองจาก "นักบัญชี" "ผู้ทำบัญชี" รวมถึง "ผู้ที่จบการศึกษาด้านการบัญชี" มาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) กับสภาวิชาชีพบัญชีได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานในต่างประเทศได้ต่อไป
          โดยขอนำเสนอ "โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ Professional Accountant Certificate (PAC)"โครงการที่จะเป็นเป็นเวทีให้ท่านได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โครงการที่จัดให้มีใบรับรองเพื่อแสดงขีดความสามารถของนักบัญชีไทยสู่สากล

  เนื้อหาและขอบเขตในแต่ละรายวิชาที่ใช้ทดสอบโครงการ PAC
  ร่วมแสดงความเห็นโดยกรอกแบบสอบถามความสนใจ
  เข้าร่วม Line Open Chat เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ :
11 พ.ค. 2565 11:06:48
 4443
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์