สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมกรณีศึกษา" อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมกรณีศึกษา" อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teamsสภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พร้อมกรณีศึกษา" อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

เฉพาะอาจารย์
📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
.
สมัครเข้าร่วมอบรม
📌https://bit.ly/3JoksG8
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: training@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
5 ส.ค. 2565 16:12:59
 781
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์