กำหนดการจัดอบรม โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กำหนดการจัดอบรม โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ดู PDF ฉบับเต็ม
  Click
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย Click

  กำหนดการจัดอบรม
  โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   รุ่นที่ วันที่ เวลา จำนวนสมัคร (คน)
   1 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   2 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   3 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   4 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   5 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   6 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. ที่นั่งเต็มแล้ว
   7 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 10.00-12.00 น. รับสมัคร
   8 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 10.00-12.00 น. รับสมัคร

   สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (ในรูปแบบออนไลน์) เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3QoteXu

   หากไม่พบชื่อตนเองกรุณาติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการอบรม โทร. 02 685 2500 (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

   สำหรับท่านที่สมัครในรูปแบบ Onsite สภาวิชาชีพบัญชีจะเปิดระบบให้ตรวจสอบรายชื่อเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตาม
   รุ่นที่ วันที่ เวลา จำนวนสมัคร (คน)
   1 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   2 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   3 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   5 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   6 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   7 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   8 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   9 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   10 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   11 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 09.00 – 11.00 น. Click
   12 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 13.00 – 15.00 น. Click
   13 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. ปิดรับสมัคร
   14 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
   15 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. ปิดรับสมัคร
   16 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
   17 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. ปิดรับสมัคร
   18 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
   19 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. ปิดรับสมัคร
   20 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
   21 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 11.00 น. ปิดรับสมัคร
   22 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร

   สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (ในรูปแบบ On Site) เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน ได้ที่ Click    โพสต์เมื่อ :
    11 ส.ค. 2565 13:13:34
     84531
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์