สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 3/2565 ผ่านช่องทาง Online

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี Open House ครั้งที่ 3/2565 ผ่านช่องทาง Online

          เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านช่องทาง Online โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี เข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยมี
คุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ภายในงานมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 94 คน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้

🔸 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมจำนวน 69 คน

🔸 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมจำนวน 25 คน

          สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่คณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมสู้เส้นทางสายวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

โพสต์เมื่อ :
31 ส.ค. 2565 14:55:42
 320
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์