สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีเมื่อบริษัทใช้งาน Cloud”

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีเมื่อบริษัทใช้งาน Cloud”           ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงการปรับการใช้งานตามความต้องการได้ในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Cloud ดังกล่าวก็มาพร้อมกับความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทฯ เอง ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรทำความเข้าใจความเสี่ยงและผล
กระทบเมื่อบริษัทฯใช้งาน Cloud โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลทางการเงินถูกจัดเก็บในระบบงานที่ทำงานอยู่บน Cloud
  • Cloud คืออะไร
  • ทำไมผู้สอบบัญชีควรเข้าใจถึงความเสี่ยงของการใช้งาน Cloud
  • ประเภทของ Cloud
  • ตัวอย่าง Cloud Risk and Controls
       สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีเมื่อบริษัทใช้งาน Cloud” ผ่านช่องทาง Facebook Live ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00–12.00 น. ซึ่งจะนำเสนอโดย

👉 คุณพิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา
- ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบระบบสารสนเทศ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- คณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

👉 คุณรุจคุณ โตวนำชัย
- ผู้อำนวยการด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท โซลูชั่นนิสติค จำกัด

ไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง

สนใจเข้าร่วม Click
โพสต์เมื่อ :
22 ก.ย. 2565 14:07:54
 1954
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์