จากสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชี

จากสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชี
เรียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

          ตามที่มีกระแสข่าวของการตกเป็นเหยื่อการถูกปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี หากท่านไม่อยากเป็นเหยื่อของการถูกปลอมแปลงลายมือชื่อ สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอให้ท่านโปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนดังกล่าวในระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี ในเมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-Filing” และดำเนินการระบุเหตุผลว่าท่านลืมแจ้งรายชื่อธุรกิจ, กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน, นิติบุคคลกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือโดนปลอมแปลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

โดยท่านสามารถศึกษาการใช้เมนูดังกล่าวและการดำเนินการได้ที่
>> https://www.tfac.or.th/Article/Detail/163451

โพสต์เมื่อ :
23 ธ.ค. 2565 15:31:52
 2484
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์