ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม “ความคิดเห็นจากการใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม “ความคิดเห็นจากการใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet”


          ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและประสงค์ร่วมลุ้นของรางวัล จากการตอบแบบ “ความคิดเห็นจากการใช้งานโปรแกรม Automated Leadsheet” กับสภาวิชาชีพบัญชี

1. Apichaya Visetnakorn
2. คุณกนกพร ชินาภิรมย์
3. คุณกัญญารัตน์ สานโอฬาร
4. คุณกาญจนา สุดกรยุทธ์
5. คุณทิวาวัน บุญสม
6. คุณบุญชาย ชุมแสงหิรัญ
7. คุณบุญยืน อิงคเวทย์
8. คุณสุชิน ปรักทยานนท์
9. คุณสุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
10. คุณอังคณา เตชะวงศากร

หมายเหตุ
• ของรางวัล 1 set ประกอบด้วย 1. ผ้าขนหนู TFAC ที่มีรูปน้องคิด และ 2. สเปรย์แอลกอฮอล์ TFAC
• รายชื่อผู้โชคดีที่ปรากฎข้างต้น ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบนช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
• ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สภาฯ ผ่านทาง e-Mail และทางโทรศัพท์ เพื่อส่งมอบของรางวัลต่อไป
โพสต์เมื่อ :
12 ม.ค. 2566 15:19:53
 273
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์