คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหลังคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหลังคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้


          📣 คำถาม-คำตอบ
          👉 เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหลังคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้

👉 จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่คำชี้แจงเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีสมาชิกโทรมาสอบถามเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชีได้รวบรวมคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย ดังนี้

❓ คำถามที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีการปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเริ่มนำไปใช้เมื่อใด

📌 คำตอบ
คู่มือประมวลจรรยาบรรณมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ดังนั้น ผู้สอบบัญชีเริ่มใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีการปรับปรุงถ้อยคำใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

❓ คำถามที่ 2
หากผู้สอบบัญชีรับงานตรวจสอบงบการเงินสิ้นสุดในปีก่อน ๆ เช่น รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้น ต้องใช้รายงานรูปแบบใด

📌 คำตอบ
ผู้สอบบัญชีต้องใช้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปรับปรุงถ้อยคำใหม่ เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามคู่มือประมวลจรรยาบรรณที่ปรับปรุงใหม่
โพสต์เมื่อ :
17 ม.ค. 2566 12:07:50
 1128
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์