ขอเชิญรับฟังการเสวนา "ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Deferred Tax"

ขอเชิญรับฟังการเสวนา "ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Deferred Tax"📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนา "ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี Deferred Tax"

🗓 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 14.00 – 15.00 น.

📌 วิทยากร
🔸 นายวินิจ ศิลามงคล
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
🔸 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

📌 ผู้ดำเนินรายการ
🔸 นางณภัค วรจิรปัญชญา
กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

สามารถรับชมได้ที่ https://fb.me/e/1RYhClVZ4
โพสต์เมื่อ :
15 ก.พ. 2566 11:26:35
 2109
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์