สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online ให้แก่สถาบันหรือนิสิตนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี เข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้
          โดยมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมจำนวน 36 คน
          - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมจำนวน 23 คน
          - มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้าร่วมจำนวน 33 คน
          - และอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 คน
          ภายในงาน นอกจากบรรยายให้ความรู้แล้ว สภาวิชาชีพบัญชียังจัดกิจกรรมตอบคำถาม (Q&A) รับของที่ระลึกเป็น “แก้วน้ำเก็บความร้อนความเย็น” โดยมีน้องๆ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 5 คน และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จำนวน 5 คน เป็นผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกในครั้งนี้
          สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่คณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมสู้เส้นทางสายวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป
หมายเหตุ : ภาพถ่ายผู้โชคดีที่ปรากฏในข้างต้น ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบนช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว

โพสต์เมื่อ :
14 มี.ค. 2566 10:44:48
 440
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์