เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2566 ครั้งที่ 2

เปิดแล้ว!!! โครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ปี 2566 ครั้งที่ 2


        สภาวิชาชีพบัญชี ขอเรียนเชิญอาจารย์ และนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในระดับ ปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้านบัญชี รวมถึงการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานสากล

ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Microsoft Teams)


        มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและแนบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail : cpd@tfac.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานกำกับดูแลหน่วยงานอบรม คุณสุคนธ์ทิพย์ แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02-685-2531

รับจำนวนจำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่เอกสารครบถ้วนและตามลำดับของการรับแบบตอบรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กำหนดการ Click
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Click
  • แบบไฟล์ Excel รายชื่ออาจารย์และนักศึกษา Click


ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม !! ท่านสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการ TFAC Open House ครั้งที่ 3-4
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tfac.or.th หรือสื่อออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

โพสต์เมื่อ :
13 มี.ค. 2566 15:21:20
 1442
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์