• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)

📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดตัวแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี (การพัฒนาทุนมนุษย์กับแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี)

📌 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.15 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) หรือรับชมในช่องทาง Facebook Live

👉 วิทยากรโดย...
- ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
- คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- คุณจุฑามณี ยอดแสง
- ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ
- รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

👉 ดำเนินรายการโดย...
- ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

📌 ลงทะเบียนฟรี!

✅สำหรับรูปแบบ onsite ท่านสามารถลงทะเบียนแบบได้ที่ >> https://forms.gle/h8F2vYHchzp2EH9W7

✅สำหรับ Facebook live สามารถรับชมได้ตามวันและวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ >> https://bit.ly/42JM5lj


📌 พิเศษ! การนับชั่วโมง CPD ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
- รูปแบบ Onsite นับเป็นด้านอื่น ๆ 3 ชั่วโมง
- Facebook live ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ค. 2566 10:08:58
 2026
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์