สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online

สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีจัดโครงการเปิดบ้านสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Open House) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ผ่านช่องทาง Online ให้แก่สถาบันหรือนิสิตนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี เข้าใจถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ ผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิกและกำกับดูแลและผู้ชำนาญการฝ่ายวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้
        โดยมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 269 คน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้

-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 25 คน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมจำนวน 57 คน
-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมจำนวน 65 คน
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมจำนวน 20 คน
-มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมจำนวน 20 คน
-มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจำนวน 46 คน
-มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมจำนวน 36 คน

        สภาวิชาชีพบัญชีรู้สึกยินดีที่คณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และหวังว่าจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมสู้เส้นทางสายวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

หมายเหตุ: ภาพถ่ายผู้โชคดีที่ปรากฏในข้างต้น ได้รับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบนช่องทางการสื่อสารของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
โพสต์เมื่อ :
8 ก.ย. 2566 10:12:57
 631
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์