พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดหลักสูตร “วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล" (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 2/66

พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดหลักสูตร “วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล" (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 2/66          จบไปอีกรุ่นแล้วอย่างเต็มภาคภูมิสำหรับหลักสูตร “วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 2/66”
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัลสำหรับผู้ผ่านการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และนายพิชิต ลีละพันธ์เมธา อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัลทั้งสิ้น 22 ท่าน
          การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อยกระดับความรู้และทักษะให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะวิทยากร ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีมอบวุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ได้มีการจัดงาน “Congratulations Party” เพื่อเป็นการผ่อนคลาย สร้างเครือข่ายวิชาชีพบัญชี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าโครงการอบรมอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
11 ก.ย. 2566 16:36:24
 954
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์