• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ


          ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศฉบับที่ 2/2566 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
(คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2566 17:19:10
 723
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์