ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับปรุงแผนการเปิดให้บริการ Electronic Bank Confirmation on Blockchain ของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับปรุงแผนการเปิดให้บริการ Electronic Bank Confirmation on Blockchain ของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด          ทาง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน (Electronic Bank Confirmation on Blockchain, eBC) ได้ขอความร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปรับกำหนดการเปิดให้บริการของแพลตฟอร์ม eBC เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทุกท่านรับทราบอย่างทั่วถึง 

          บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการปรับกำหนดการให้บริการ (Commercial Go-Live) จากเดิมวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมระบบให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ และมีความพร้อมสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานผู้สอบบัญชีและธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ร่วมทดสอบการทำงาน (Pilot Go-live) ของระบบ eBC ว่าสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเวลาให้สิทธิพิเศษ!! ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับผู้สอบบัญชีที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากับแพลตฟอร์ม eBC จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.bci.network/auditorpersonal-registration หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bci.network
โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2566 17:58:50
 1070
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์