ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2/2567 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 55 (3/2566)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 2/2567 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 55 (3/2566)


ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 55 (3/2566)
 Click 

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน)
โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2567

กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 22-26 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
.
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ** Click 

** ในการเข้าดูสมุดคำตอบต้องมาด้วยตนเองที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร
ตามวันและเวลาที่ท่านจองไว้ กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาดูสมุดคำตอบได้ สภาวิชาชีบัญชีจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2567 16:10:10
 8452
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์