• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี


          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับงบการเงินสิ้นสุดปี 2567

ขั้นตอนดำเนินการ
     1. สามารถยื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคาได้ที่ นางสาวสุจิตรา คีรี เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
     2. กำหนดการยื่นเสนอขอบเขตงานและเสนอราคา ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 18.00 น.)
     3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุจิตรา คีรี โทรศัพท์ 02 685 2500 ต่อ 2539

          รายละเอียดเพิ่มเติม Click
โพสต์เมื่อ :
8 ก.พ. 2567 13:42:27
 684
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์