เปิดตัว วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC)

เปิดตัว วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ Professional Internal Auditor Certificate (PIAC)โครงการความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​
เปิดรับสมัครอบรม Part 1 รุ่นที่ 1 ในเดือนเมษายน


📣 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพที่พัฒนาโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ​

      ☑️ เนื้อหาสอดคล้องตามมาตรฐานสากล สำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยจัดทำเป็นภาษาไทย
      ☑️ โดยมีภาคีหลายฝ่ายมาร่วมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
      ☑️ เพื่อให้เกิดวุฒิบัตรที่เป็นมาตรฐานทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

🔴 ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ทดสอบ และรายงานชั่วโมง CPD ได้ที่ Click
👉 ติดตามข้อมูลและสมัครอบรมได้ที่ www.tfac.or.th
📞 โทร. 02 6852500 ต่อ 2572, 2504, 2508 - 2510, 2555 - 2559

โพสต์เมื่อ :
27 มี.ค. 2567 18:31:51
 2370
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์