ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชีAccounting Education Conference: AccEC 2024“Accounting and Business Innovation Beyond ESG”

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชีAccounting Education Conference: AccEC 2024“Accounting and Business Innovation Beyond ESG”🎉🎉ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ 🎉🎉
.
👉 การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี
Accounting Education Conference: AccEC 2024
“Accounting and Business Innovation Beyond ESG”
.
เปิดรับผลงานทางวิชาการในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
1. การบัญชี เพื่อความยั่งยืน
2. นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน
3. การศึกษาทางการบัญชี
4. เทคโนโลยีและการศึกษาทางการบัญชี
5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6. คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี
7. ธุรกิจฐานราก และธุรกิจชุมชน
8. การวิจัยทางธุรกิจ และอื่น ๆ
.
📌 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานโดยดาวโหลด Template รูปแบบการส่งผลงาน และกรอกแบบฟอร์มการนำส่งผลงานทางออนไลน์ ที่เว็บไชต์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ (https://eservice.tfac.or.th/accec/)
.
📆 ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567
.
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานเลขานุการ โทร. 02 685 2576 อีเมล worravee.ke@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
11 เม.ย. 2567 16:42:54
 649
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์