ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)


       

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

          คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4 ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ให้เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกทั้งเป็นธนาคารแรก ๆ ที่มีการนำ Data analytics มาใช้ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างมากจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นได้

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอมราภรณ์ ศิวเสน (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ) กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก คณะทำงานจึงเชื่อมั่นว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร CAE รุ่นที่ 4 จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป


โพสต์เมื่อ :
30 พ.ค. 2567 10:37:17
 331
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์