การเข้าร่วมงานสัมมนาของ PICPA

การเข้าร่วมงานสัมมนาของ PICPA

     เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2555 นายกสภาวิชาชีพบัญชี คุณพิชัย ชุณหวชิร  และเลขาธิการ คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี ได้รับเชิญจาก  Philippine Institute of Certified Public Accountants, Metro Manila Region ร่วมในการเปิดการสัมมนา  The 9th International Conference  หัวข้อ Raising the Bar.. A journey to Excellence  ที่จัด ณ  โรงแรม อมารีวอเตอร์เกต  กรุงเทพ ในช่วงวันที่ 23 -26 พฤษภาคม 2555 โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีได้ บรรยายให้ผู้สอบบัญชีจากฟิลิปปินส์จำนวนร่วมร้อยคนที่เดินทางเข้าร่วมในการสัมมนาฟัง ในหัวข้อ “ Federation of Accounting Professions of Thailand – Initiatives in Enhancing the Accountancy Practice in Thailand”

โพสต์เมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:08:42
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
10 ต.ค. 2560 14:08:42
โดย :
 1260
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์