ผลสำรวจของ IFAC จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013

ผลสำรวจของ IFAC จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2013

            International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 IFAC’s SMP Committee ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น IFAC SMP Quick Poll: 2013 Year-End Round-Up ซึ่งเป็นการสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ที่ได้ทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 โดยได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ SMPs ทั่วโลกต้องเผชิญในการปฏิบัติงาน 
            ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ร่วมตอบแบบสอบถามเห็นว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเผชิญในอันดับแรกคือ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่และการรักษาลูกค้ารายเดิม ปัญหาถัดมา ได้แก่ แรงกดดันที่ทำให้ต้องรับงานที่มีค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่ำ และการติดตามข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ลูกค้าที่เป็น SMEs นั้นกังวลกับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนและแรงกดดันที่ทำให้ต้องขายสินค้าหรือให้บริการในราคาที่ต่ำลง อีกทั้งต้นทุนในการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นด้วย 
            สำหรับท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจในรายละเอียดของผลสำรวจดังกล่าว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างนี้

http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-smp-quick-poll-2013-year-end-round


IFAC Quick Poll (November-December 2013) Now Open

     The Nov-Dec 2013 IFAC SMP Quick Poll is now open! Available in 17 languages, the SMP Quick Poll is conducted twice annually to take a snapshot of the key issues confronting SMPs and their SME clients. The poll should take about five minutes to complete and will close on December 31, 2013.

http://ifac.smp-quick-poll-november-december-2013.sgizmo.com/s3/

โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 17:18:58
 2216
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์