แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

            สภาวิชาชีพบัญชี  ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 15/2557 เพื่อประกาศใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล(STOCK DIVIDEND) Click   
     โดยให้ถือปฏิบัติกับการให้หุ้นปันผลที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557   เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 13:46:45
 4616
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์