กิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมโครงการ Young CFO เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

            เมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตร Young CFO รุ่นที่ 3 (Young CFO Certification Program)  เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กฟผ.นำคณะล่องเรือเยี่ยมชมรอบบริเวณเขื่อน และเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินเครื่อง (Control Room ) ของเขื่อนศรีนครินทร์ และในตอนค่ำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในรุ่น

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 15:28:42
 2868
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์