พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุ่น18 ,Young CFOและIR รุ่น3

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม CFO รุ่น18 ,Young CFOและIR รุ่น3

            เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. สภาวิชาชีพบัญชีฯ นำโดยคุณปริศนา ประหารข้าศึกประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดการเสวนา M & A opportunities  toward  company’s  sustainability ขึ้น โดยได้เรียนเชิญ คุณปฏิภาณ  สุคนธมาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  คุณศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท PWC ประเทศไทย และ คุณภัทรลดา สง่าแสง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ( มหาชน ) มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญต่างๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ได้ทราบถึงความสำคัญของการรวมกิจการอันเป็นธุรกรรมสำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ โดยมีผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และช่วงท้ายของงาน ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร โดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับผู้บริหารที่ผ่านโครงการอบรม  CFO รุ่นที่ 18 , Young CFO  รุ่นที่ 3 และโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ IR รุ่นที่ 3 โดย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท 21 ( อโศก) 

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 13:59:05
 1284
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์