นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ IFRS Advisory Council

             เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 The Trustees of the IFRS Foundation ได้ประกาศแต่งตั้งกรรมการ ใน IFRS Advisory Council จำนวน 15 คน แทนกรรมการเดิมที่จะครบวาระในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2557  โดยคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ     
ดังกล่าวด้วย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

            IFRS Advisory Council ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน ของ International Accounting Standards Board (IASB) รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสำคัญๆ ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้คำแนะนำอื่นๆกับ IFRS Foundation และ IASB นอกจากนั้น IFRS Advisory Council ยังสามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างในการพัฒนา International Financial Reporting Standards (IFRS) ให้เป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยผ่านเครือข่ายขององค์กรที่กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนมาอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คลิ๊กที่นี่

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 13:55:02
 2669
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์