พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

            สภาวิชาชีพบัญชี จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 “Thailand Accounting Challenge 2015” ให้กับผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 ทีม ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ทีม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ทีม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทีม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบถ้วยรางวัล โล่ และประกาศนียบัตร อย่างเป็นทางการจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบัน คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต/นักศึกษา ที่มีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันให้นิสิต/นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ ภาพบรรยากาศทั้งหมด Click

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 16:48:59
 1303
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์