รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์ ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21  เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) Click   ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 09.00-10.30 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 17:41:53
 1145
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์