การเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ร่าง TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่ 2)

การเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ร่าง TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งที่ 2)

► ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม Click 

► ร่าง ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี Click

► แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น Click

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2560 16:22:27
 1675
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์