• หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

มาตรฐานการศึกษาสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่

            เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการจัดการประชุมสัมมนาพิจารณ์ หัวข้อเรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (Learning Outcomes – Based International Education Standards) ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรฐานการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

  • IES 2 ฉบับภาษาไทย Download
  • IES 2 ฉบับภาษาอังกฤษ Download
  • IES 3 ฉบับภาษาไทย Download
  • IES 3 ฉบับภาษาอังกฤษ Download
  • IES 4 ฉบับภาษาอังกฤษ Download
โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 10:31:04
 7016
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์