IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2015

IFAC ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ปี 2015

           International Federation of Accountants (IFAC) ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วโลกอยู่เสมอ  เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับ

            ขณะนี้ IFAC ออก 2015 IFAC Global SMP Survey เพื่อสอบถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขนาดกลางและเล็ก (SMPs) โดยครั้งนี้ได้มีการแปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทยด้วย สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สนใจเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ตามLink นี้ Click ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 11:04:06
 1496
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์