การสัมมนา เรื่อง “The UK Experience on implementing the Enhanced Auditor Reporting

การสัมมนา เรื่อง “The UK Experience on implementing the Enhanced Auditor Reporting

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนา เรื่อง “The UK Experience on implementing the Enhanced Auditor Reporting” ณ โรงแรมโซฟิเทล แบงค์กอก สุขุมวิท ให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบประสบการณ์การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศอังกฤษซึ่งมีการนำมาใช้ 2 ปีแล้ว และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้
            การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากคุณประกิด บุญยัษฐิติ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงาน กลต. และคุณประสัณห์ เชื้อพานิชนายกสภาวิชาชีพบัญชี มากล่าวเปิดงานในช่วงเช้าและบ่าย รวมถึง Mr. Paul George ซึ่งดำรงตำแหน่ง Executive Director, Conduct Division จาก Financial Reporting Council ประเทศอังกฤษ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษ และเป็นวิทยากรในช่วงเสวนาร่วมกับวิทยากรอีกหลายท่าน ได้แก่ คุณยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยมี คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล Partner บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS เป็นผู้ดำเนินการเสวนา แต่ละท่านได้ให้มุมมองดีๆ และแง่คิดที่สำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถอ่าน รายละเอียดได้ใน FAP Newsletter ฉบับเดือนมีนาคม 2559 การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ซึ่งท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ http://www.fap.or.th/ข่าวบัญชีแต่ละด้าน/ด้านการสอบบัญชี.html

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 15:14:01
 1767
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์